Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. BEÁLLÍTÁS

AKCIÓS TERMÉKEK

Szokásos ár: 73 000 Ft
Ár: 54 000 Ft
Készleten
Szokásos ár: 59 000 Ft
Ár: 55 000 Ft
Készleten
Szokásos ár: 44 000 Ft
Ár: 29 000 Ft
Készleten

Legnépszerűbbek

Ár: 25 600 Ft
Készleten
Szokásos ár: 50 000 Ft
Ár: 41 000 Ft
Készleten
Szokásos ár: 130 000 Ft
Ár: 104 000 Ft
Készleten

Adatvédelemi tájékoztató
Adatvédelemi tájékoztató


A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.

A személyes adatok védelme.

1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

  1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője a BIO FLAME, s.r.o. (a továbbiakban csak „adatkezelő”), székhelye:

  BIO FLAME, s.r.o.

  Ulica Mieru 299

  984 03 Losonc, Szlovákia

  IČO: 46170961

  DIC: 30470327-2-51
  IC DPH: HU 30470327

  1.2. Az adatkezelő elérhetőségei:

  Kézbesítési cím:

  Ulica Mieru 299
  984 03 Losonc, Szlovákia

  E-mail cím:
  info@biokandallok-shop.hu
  Telefonszám: 06 30/785 70 70

  1.3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

  2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

  2.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

  A(z) BIO FLAME s.r.o (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

  Adatai a fentieken túl nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Harmadik személynek, vagy címzettnek. Adattovábbítás abban az esetben történik, ha a vásárlót előre tájékoztjunk az esetleges változásról és ezt követően Ön ehhez előzetesen hozzájárul, vagy ha azt egyébként jogszabály írja elő.

  Ezen adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

  Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a web áruházban kezelt személyes adatait.

  Adatbiztonsági intézkedések

  Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének.

  Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
  Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

  Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye Bohemiasoft Ltd. (operátor ehsopového rendszer WEBAREAL), a vállalat Unihost Ltd.(rendszergazda) és a társaság Casablanca INT (operátor adatközpont)a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

  Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataidhoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést: a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

  3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

  3.1. A személyes adatok feldolgozásának célja, üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.

  3.2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.

  4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

  4.1. Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).

  5. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

  5.1. Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Bohemiasoft s.r.o. cég (a szerver kezelője), az Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) és a Casablanca INT cég (az adatközpont üzemeltetője), valamint  futár cégek (Magyar Posta, Express One).

  6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

  6.1.   A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
        - az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
        - személyes adatainak helyesbítésére
        - kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
        - személyes adatait áthordozni

  6.2.  Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az info@biokandallok-shop.hu e-mail címen vonhatja vissza.

  6.3.  Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

  6.4.  Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.

  E feltételek 22.3.2022            -án lépnek hatályba.

      YzdiODFiN